درباره شهر دیدیم

دیدم شهری در استان آیدین ترکیه ، بهشت گمشدهی ترکیه در کرانههای بینظیر دریای اژه و نهر منرس شروع و در جنوب به مرزهای آیدین و از غرب به آلتین کوم و از شرق به آکبوک منتهی می شود.

یکی از پرطرفدارترین جاذبههای این شهر کوچک محسوب میشود. » دیدیم « سواحل آبی

آثار باستانی، حیاتوحش منحصربهفرد و زمستانهای گرم از جذابیت های اصلی شهر دیدیم می باشد.

به معنای دوقلو ، در افسانههای یونانی دو الههی آپولو و آرتمیس در این شهر به دنیا آمدهاند. » دیدیما « با ریشهی یونانی » دیدیم « نام

موقعیت دیدیم

دیدیم شهری با جمعیت ٢۶ هزارنفر و ۱٢۰ کیلومتر ساحل با شن های ریز طلایی رنگ ، از مرکز استان آیدین ۱٢٣ کیلومتر فاصله دارد. فرودگاه بدروم و میلاس نزدیک ترین فرودگاه ها به این شهر است و در حدودا در مسافت ۵۰ کیلومتر دیدیم می باشند.

رزرواسیون